Stoler dere på eier?

Når dere skal kjøpe bil eller buss til bruk i russetida kan det være vanskelig å avgjøre om bussen er i god stand. Derfor bør dere ha med en mekaniker eller fagperson til å hjelpe dere se etter slitasje, feil eller mangler på kjøretøyet.

Se starten av Statens vegvesens russebussfilm for å finne ut hva dere må tenke på før dere kjøper buss: 

Rettighetshaver: Statens vegvesen

 

Det er smart å ha med en fagperson for å vurdere kjøretøyets tekniske stand:

  • Få fagpersonen til å se på kjøretøyets motor, og vurdere denne, slik at dere ikke får noen overraskelser på kontroll. Både motor og girkasse er svært kostbart å skifte eller reparere, spesielt på buss.
  • Husk å vurdere om det kreves store innvendige ombygginger av kjøretøyet før dere kjøper det. Ved ombygging av kjøretøyet, må det søkes om ombygging, og kjøretøyet må vises og godkjennes på en trafikkstasjon etter ombyggingen. Ombygging kan både være tidkrevende og kostbart å få godkjent. Les mer om dette under ombygging
  • Hvis du kjøper buss som har sidestilte seter må dette være godkjent fra før. Ellers må fabrikant godkjenne, noe som kan være tidkrevende og kostbart.
  • Husk at dere kan ikke forvente å få en standard på kjøretøyet som tilsvarer prisen dere har betalt. Brukte kjøretøy selges som de er.
  • Ta kontakt med SVV og hør om det er noen kontrollsedler på kjøretøyet

Prøvekjør

Det er også viktig at dere prøvekjører kjøretøyet. Det kan være med å avdekke feil eller mangler. Dersom dere ikke har førerkort godkjent for kjøretøy over 3.500 kg må dere ha med en sjåfør med førerkort i riktig kjøretøyklasse.

Krav til sjåfører av kjøretøy over 3.500 kg kan dere lese mer om her.

Kjøpstest

NAF tilbyr kjøpstest av biler. Bestill kjøpstest av din russebil her.

NAF tar ikke kjøpstest av busser. Kjøpstest for busser kan gjøres hos merkeforhandler.

Betaling

Ikke betal på forskudd. Betal når avtalen om kjøp er signert. Ofte vil selger kreve sikkerhet. Da kan dere eventuelt gjøre en avtale med selger om at en mindre prosentandel av kjøpesum betales ved kontraktsignering (depositum), og det resterende beløpet ved overtakelse.

Hva skal dere se etter?

Det er mange ting det er viktig at dere sjekker før dere kjøper et kjøretøy. Vi anbefaler at dere har med en mekaniker eller fagperson som kan hjelpe dere å se over bussen eller bilen før dere kjøper den. 

Dette er våre tips til hva dere bør se etter:

Det er kun lovlig lys som er tillatt utenpå bussen. Husk å sjekke at alle lys fungerer som de skal. Det er kun lovlig lys som er tillatt utenpå bussen. Husk å sjekke at alle lys fungerer som de skal. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 

Innvendig og utvendig speil/lys 

Sjåføren skal ha full sikt til passasjerrom og dører. Fra førerplassen skal det være god sikt fremover og til sidene. Vær klar over at hvis disse tingene ikke er i orden må dere endre på kjøretøyet.

Det er kun lovlige lys som er tillatt på utsiden av kjøretøyet. Husk å sjekke at de fungerer som de skal.

Bremser

Når du skal kjøpe et brukt kjøretøy er det viktig å sjekke bremsene. Det er vanskelig å avgjøre om bremsene er gode nok.  Derfor er det lurt å få fagfolk til å se etter om bremsesystemet fungerer som det skal. Blant annet kan de avdekke lekkasje i bremsesystemet, slitte bremser osv. Utskifting av bremser, spesielt på buss, kan medføre store kostnader. Et godt råd er å få kontrollert kjøretøyets bremser før kjøp, og få et overslag over de eventuelle kostnadene.

Bremsene sjekkes også på EU-kontroll. Et bremsesystem som ikke blir vedlikeholdt eller jevnlig brukt har en tendens til å gå tregt eller feste seg. Derfor kan du oppleve at et bremsesystem som tidligere har blitt godkjent på kontroll, ikke blir godkjent selv om kjøretøyet kun har gått en mil siden det ble kontrollert sist.

Motor

motorFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Sjekk bensin-/dieselslangene i motoren for å se etter om de har skader eller er tørre og sprukne. Motoren i gamle biler kan ofte være skitne av oljesøl og lekkasjer. Er den det, bør dere ta en motorvask for å unngå brann.

Hjuloppheng og dekk

Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Før du kjøper bør du sjekke dødgangen på rattet. Kjøretøyet skal gå rett frem hvis du slipper rattet i lav hastighet. Dreiing av rattet skal ikke gi ulyd.

Sjekk også hjulene på kjøretøyet. Krav til mønster på vinterdekk er minimum 3mm, veier kjøretøyet over 3500kg er kravet 5 mm, sommerdekk er minimum 1,6 mm. Du kan sjekke dekkene ved å bruke en 10-kroning. Sommerdekkene skal ikke være mer slitt enn at hodet til kongen kommer så vidt innenfor mønsterdybden.

Rust

At At "gamle biler ruster mest" er i mange tilfeller riktig. Utbedringer av rust er svært kostbart. Å oppdage rust på kjøretøy kan være vanskelig. Når kjøretøyet er på EU-kontroll blir rust som regel fanget opp. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Buss

Det ofte rammeverket og bærende konstruksjoner i busser som ruster. Denne rusten er det vanskelig å oppdage dersom du ikke er en fagperson. Å ha med seg en fagperson for å avdekke eventuell rust i bærende konstruksjoner er mye billigere enn å kjøpe en rusten buss. Blir rusten oppdaget før kjøp kan eventuelle utbedringer kostnadsberegnes.

Bil

På en bil vil det være mulig å avdekke noe rust, men det er som regel rusten du ikke ser som er kostbart å utbedre. Ha derfor med en fagperson når du skal se på en bruktbil.

Elektrisk anlegg

Før du går til innkjøp av et kjøretøy kan det være lurt å sjekke det elektriske anlegget. Det skal ikke være noen løse ledninger, og ledningene skal være godt isolert, spesielt i motorrommet.

Seter

Før du kjøper et kjøretøy til bruk i russetiden er det smart å sjekke hvor mange seter/passasjerplasser kjøretøyet er godkjent for. Antall seter i kjøretøyet SKAL tilsvare antall seter som står oppgitt i vognkortet. Dersom dere endrer antall sitteplasser, er dette en større ombygging av kjøretøyet og det skal på forhånd sendes en søknad til trafikkstasjonen, og kjøretøyet må godkjennes på nytt i etterkant av ombyggingen.

Forskjellige kjøretøy

Det finnes forskjellig type kjøretøy som kan brukes til russebil eller russebuss. Her finner dere en oversikt:

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Personbil

Bil for persontransport med høyst 8 sitteplasser i tillegg til førersete. En personbil har tillatt totalvekt på mindre enn 3.500 kg. De fleste van’er som brukes som russebil er personbiler og kan kjøres med et klasse B førerkort, men pass på å sjekke vekten på kjøretøyet i vognkortet før kjøp. Flere van’er ligger rett over 3.500 kg, og kan da ikke kjøres på vanlig førerkort..

 

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Buss

Bil for persontransport med over 8 sitteplasser i tillegg til førersetet.

Kombinert bil

Bil som hovedsakelig er innrettet for transport av personer og gods. Bilen skal ha minst én seterad bak førersetet og ha en hel, fast vegg mellom førerrom/passasjerrom og godsrom/lasteplan.  

Varebil

Varebil har to til tre sitteplasser foran, skillevegg bak setene og varerom i resten av bilen. Kravet til ombygging av nyere varebiler er strengere. I varebiler som er bygd fra 1999 frem til 2012, godkjennes bare original seteinnfesting og originale bilbeltefester. Etter 2012 er enda strengere. Spørsmål om så nye varebiler rettes til din lokale trafikkstasjon.

Les mer om ulike kjøretøy i Kjøretøyforskriften

Formelle krav ved kjøp

For at kjøretøyet skal bli registrert på den nye eieren må dere gjøre følgende:

  • Fylle ut salgsmelding. Salgsmeldingen må fylles ut av både selger og kjøper. Vi anbefaler at du bruker vognkortets del 2 som salgsmelding. Selger er ansvarlig for at meldingen blir levert inn til en trafikkstasjon for at salget skal bli registrert. Les mer om vognkort og salgsmelding her
  • Ny eier må ha med gyldig legitimasjon som førerkort, skattekort eller lignende for å fremlegge fødselsnummer, 11 siffer. Kjøretøyet kan registreres på inntil to personer. En person blir da stående som eier og den andre som medeier. I slike tilfeller må begge også skrive under salgsmeldingen ved videre salg

Undersøk også om det er registrert salgspant i kjøretøyet i Brønnøysundregisteret på www.brreg.no eller telefon 75 00 75 00.

Statens vegvesen tilbyr kjøretøyopplysninger via SMS for å få opplysninger om hvem som står oppført som eier, når kjøretøyet sist ble EU-godkjent eller om det er utestående årsavgift og lignende.

Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282 (eksempel: REGNR AB12345). Prisen for tjenesten er kr. 3,- per mottatt melding.

Ta kontakt med din lokale trafikkstasjon dersom du er i tvil om noe av dette.

Eie eller leie?

Det er et stort prosjekt å kjøpe en russebuss. Flere velger å leie en buss for russetida, for å slippe forpliktelsene ved å eie et kjøretøy. Det er både fordeler og ulemper ved dette.

Hvis du skal leie bil eller buss, så er det helt avgjørende å ha en god kontrakt. Få en jurist til å lese gjennom kontrakten for å se til at dere er dekket på alle mulige områder, og for å sørge for at det ikke kommer skjulte utgifter på toppen av det dere har avtalt med utleier. Det finnes både seriøse og useriøse aktører som leier ut busser, sjekk firmaet grundig gjennom Brønnøysundregisteret og ved å høre rundt om andre har tidligere erfaringer med firmaet.

En utleier står ansvarlig for at kjøretøyet er i forskriftsmessig stand og må ha turvognløyve. Sørg for at kjøretøyet du leier er EU-godkjent og har alle papirer i orden. Dersom bussen leies ut med sjåfør, sjekk også at sjåføren har kjøreseddel og førerkort for buss. Utleier lar dere ofte male og dekorere bussen både innvendig og utvendig som dere vil. Større endringer og ombygging krever ny godkjenning på en trafikkstasjon, og er vanligvis ikke inkludert i leien.

Fakta

Turvognløyve

Skal dere leie en russebuss må den dere leier av ha turvognløyve. Turvognløyvet gir eieren rett til å drive persontransport med kjøretøy som er registrert for åtte personer eller mer. Turvognløyvet må vises ved eventuell kontroll av bussen. 

Fakta

Kjøreseddel

Leier dere en sjåfør til russetiden må sjåføren ha kjøreseddel

En kjøreseddel er en bekreftelse på at sjåføren får arbeide med persontransport mot betaling. For å få kjøreseddel må sjåføren oppfylle krav til førerkort for tunge kjøretøy, og oppfylle krav til helse og vandel. 

Eiers ansvar

Et kjøretøy kan ha en eller to eiere. Å være eier av et kjøretøy innebærer et stort ansvar.

Eieren av et kjøretøy er ansvarlig for at kjøretøyet er i forsvarlig og forskriftsmessig stand.

Skjer det en ulykke, og kjøretøyet ikke oppfyller de nevnte kravene ovenfor, kan forsikringsselskapet kreve regress.

Det innebærer at eieren må dekke hele eller deler av forsikringssummen. Dersom det er en alvorlig ulykke med personskader eller død kan denne summen bli svært høy. Tenk derfor gjennom hvem som står som eier av kjøretøyet, og vær sikre på at denne eller disse personene kjenner til ansvaret som følger med dette.

Faktura for ubetalte bøter, bommer og liknende sendes til hovedeier av bussen.

Kontrakt på bil og buss

Før dere kjøper et kjøretøy sammen, er det smart å avklare forventinger om hvor mye tid dere skal bruke, hvor mye penger dere skal bruke, hvordan dere skal bruke pengene, hvem på bilen/bussen som er ansvarlig for hva og hvordan dere håndterer uforutsette utgifter eller andre ting som kan gå galt.

Glade russejenterFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 

Få dette ned i en kontrakt, selv om dere alle er venner i dag. Dere trenger ikke en jurist for å få laget en slik kontrakt. Så lenge dere er enige om det som står på papiret og alle har skrevet under, så er det et juridisk bindende dokument.

Under finner dere forslag på kontrakter som er brukt av russ i tidligere kull, som dere kan bruke.

Formelle krav ved salg

Dette må dere huske på når dere skal selge deres russebuss eller russebil:

  • Fyll ut en salgsmelding. Denne må fylles ut av både selger og kjøper. Vi anbefaler at du bruker vognkortets del 2 som salgsmelding. Du som selger er ansvarlig for at meldingen blir innlevert til en trafikkstasjon sammen med tidligere utstedt vognkort del 2. Les mer om vognkort og salgsmelding her
  • Eier du kjøretøyet med en annen person må begge skrive under salgsmeldingen ved videre salg.
  • Selger er ansvarlig for å betale omregistreringsavgift og diverse andre skyldige avgifter, for eksempel ubetalt årsavgift, før salg av kjøretøyet.

 Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Dersom du som selger oppgir mangelfulle eller uriktige opplysninger om kjøretøyet du selger, vil du kunne bli stilt ansvarlig for dette. Kjøper kan i så fall kreve å få kjøpet opphevet, eller å få tilbakebetalt deler av kjøpesummen.

I motsetning til bil koster det penger å vrake en buss. Det er eier som får denne utgiften dersom dere ikke får solgt bussen, og må vrake den istedenfor.

Sjekkliste: Kjøp

Har dere husket alt?

Ha med mekaniker/fagperson når du skal se på kjøretøyet for å avdekke feil/mangler
Prøvekjør bilen/bussen før kjøp, og husk eventuelt å ha med sjåfør
Sjekk at vekt i vognkortet svarer til din førerkortklasse
Sjekk at antall seter/passasjerplasser er i samsvar med antallet oppgitt i vognkortet
Kontroller at kjøretøyet fremstår i samsvar med vognkortet
Undersøk at kjøretøyets servicehefte følger kjøretøyet og at servicer som er gjort, er ført inn i heftet.
Sjekk om bussen er godkjent for taklast og hengerfeste dersom dette er montert og at alle dokumenter følger med. Informasjon om dette finner du også vognkortet
Undersøk når kjøretøyet sist var inne til EU-kontroll
Undersøk om det er utstedt kontrollseddel på kjøretøyet eller om eier er skyldig avgifter
Du må også undersøke om den du kjøper kjøretøyet av faktisk er eier av kjøretøyet