Innvendig

Å bygge om et kjøretøy er komplisert. Dere må forholde dere til et strengt lovverk som stadig er under endring, og selv om dere følger våre råd er dere ikke garantert å få godkjent ombyggingen av kjøretøyet. Denne nettsiden er ment som en veiledning og er ikke en fasit til ombygging. 

Før dere setter i gang med en større ombygging av et kjøretøy må det sendes en søknad til trafikkstasjonen. Denne søknaden må dere beregne 3 ukers behandlingstid på.

Når søknaden er godkjent og dere har bygget om eller endret på kjøretøyet, må det vises på trafikkstasjonen for å bli kontrollert og godkjent. Hvis dere er i tvil om regelverk eller andre ting, kontakt en trafikkstasjon før dere setter i gang med arbeidet.

Større ombygginger innvendig er f.eks.:

 • endring av antall sitteplasser
 • flytting eller utskifting av seter
 • bygging av bar, bord, delevegger eller omgjøring av bussens interiør på annen måte

Henvend dere til den lokale trafikkstasjonen for å få informasjon om hvordan dere søker om og får godkjent ombyggingene.

Vanlige feil

Hvert eneste år gjøres de samme feilene av russ som bygger om kjøretøyene sine. Her er de vanligste feilene som trafikkstasjonene ser hver vår. Dersom dere sørger for å unngå alle feilene under, er det større sjanse for at dere får godkjent den ombygde bilen eller bussen deres.

 Feil 1. Tette igjen nødutganger

NødutgangFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Det er strenge krav til nødutganger på buss. Hvert år ser vi at folie, maling eller nybygde konstruksjoner stenger for dører, vinduer og takluker som skal være åpne nødutganger. Kartlegg alle nødutgangene i kjøretøyet deres (antallet står oppgitt i vognkortet), og sørg for å ha satt dere inn i hvilke krav som stilles.

Feil 2. Bruk av treverk ved godkjente sitteplasser

Det skal ikke brukes treverk ved godkjente sitteplasser. Andre materialer som ikke er tillatt i dette området er plexiglass og glassbyggersten. Grunnen til dette, er at disse materialene vil splintre seg ved en kollisjon, og kan forårsake store skader på passasjerene.

Feil 3. Endring av seter og seteinnfesting

seteinnfestingFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Seter som endres blir ofte ikke festet godt nok. Det stilles høye krav til innfestingen av seter, det holder ikke å feste de i gulvet på bilen eller bussen, de må festes i forsterket gulv eller i bærende konstruksjoner. Sett dere inn i kravene som gjelder ved å klikke på punktet "seter og seteinnfesting" i venstremenyen.

Feil 4. Bruk av brannfarlige tekstiler

De fineste tekstilene er ikke alltid de mest brannsikre. Bruk av brannfarlige tekstiler er en vanlig feil som kan føre til kjøreforbud. Les mer om hvordan dere kan unngå dette ved å trykke på "tekstiler og materialer" i menyen.

Feil 5. Bar og annet interiør

BarFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Alt av interiør må være veldig solid bygget og godt festet til kjøretøyet. Det kreves mye for å få det godkjent. Det er ofte ikke solid nok, sitter ikke godt nok fast, eller tar sikten vekk fra fører fordi det er for stort. Les nøye hva som kreves ved bygging av bar under punktet "bar og annet interiør" i venstremenyen.

Feil 6. Skarpe kanter og gjenstander

Alle skarpe kanter inne i kjøretøyet må avrundes eller polstres. Skarpe kanter og gjenstander kan føre til stor skade på passasjerene ved en kollisjon.

Nødutganger på buss

Når dere bygger om en buss, må dere sørge for at dere ikke stenger av nødutgangene. Antall nødutganger avhenger av bussklasser, årsmodell og antall sitteplasser.

Dører

Alle dører på en buss er nødutganger, og skal kunne åpnes fra innsiden. Alle dører på en buss er nødutganger, og skal kunne åpnes fra innsiden. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Nødutgangsvinduer

Godkjente nødutgangsvinduer skal være 0,5 m2.

Det finnes to måter å åpne et nødutgangsvindu på:

Et eksempel på rivelist. Et eksempel på rivelist. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

1. Rivelist

Hvis det er nødutgangsvinduer med rivelist, skal listen være utstyrt med et håndtak plassert lett tilgjengelig. Det er ikke tillatt å male over rivelisten, men det er tillatt å bruke folie på vinduer med rivelist. Bruker dere folie, skal den ikke være til hinder for å fjerne vinduet. Kun perforert folie kan brukes på vinduer med rivelist, ikke folie.

Nødhammer. Nødhammer. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

2. Nødhammer

Nødhammeren skal være plombert i eget feste. Det skal være en nødhammer pr. nødutgangsvindu. For å benytte nødhammeren må vinduet være av herdet glass. Det er ikke tillatt å male over disse vinduene eller bruke lakk eller folie på vinduer med nødhammer. Grunnen til dette er at dersom det er folie, maling eller lakk på disse vinduene, vil dere ikke klare å knuse vinduet hvis dere har behov for å komme dere ut. Hvis dere ønsker å bruke folie på vinduer kan dere bruke dråpefolie.

En kontrollør fra Statens vegvesen sjekker nødutgangsluka i en buss. En kontrollør fra Statens vegvesen sjekker nødutgangsluka i en buss. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Nødutgangsluker

Kravet til antall nødutgangsluker er avhengig av antallet sitteplasser. Antallet nødutgangsluker skal ikke endres under ombygging av kjøretøyet. Lukene skal ikke være tildekket eller sperret, det betyr at det ikke er lov å plassere taklast over taklukene. Nødutgangslukene skal kunne åpnes på en enkel måte. Åpningen som dekkes av takluken skal ha et areal på minst 0,4m2. I vinduene skal det være mulig å lage et rektangel på 50x70cm. Lukene skal være jevnt fordelt i bussen.

Skilting av nødutganger

Alle nødutganger må være merket. Det er spesielle krav til merking. Skiltene fås hos kjøretøyfabrikanten. Merkingen av nødutganger skal synes både fra innsiden og utsiden av kjøretøyet.

Fakta

Minstekrav til nødutgangsluker på busser som er bygget før 13. februar 2004:

t.o.m. 30 passasjerer: 1

31-60 passasjerer: 2

61 eller flere: 3

Krav til antall luker på nyere busser (bygget etter 13. februar 2004) er avhengig av bussklasse og årsmodell.

Fakta

Krav til antall nødutgangsvinduer: Antall passasjerplasser er oppgitt i vognkort.

t.o.m. 30 passasjerer: 4 nødutgangsvinduer.

31-60 passasjerer: 5

61 eller flere: 6

Vinduene skal være jevnt fordelt i bussens lengderetning og sider.

Seter og seteinnfesting

Alle endringer av passasjerplasser må først søkes om, og deretter godkjennes på trafikkstasjonen.

Buss

Seter i buss skal tilfredsstille kjøretøyforskriftens krav til utforming og styrke. Det må også dokumenteres at sete og seteinnfesting er i henhold til gjeldende krav som er avhengig av første registreringsdato.

Godkjente sitteplasser

Det er ikke tillatt å montere langsgående (sidevendte) sitteplasser. Dersom slike sitteplasser allerede er godkjent kan de fortsatt brukes. 

Setene må være solid festet i bussens karosseri. Setene må være solid festet i bussens karosseri. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Det er viktig at stolen er tilstrekkelig festet i kjøretøyets karosseri for at innfestingen skal bli godkjent.  Dette er svært komplisert, og er forskjellig fra buss til buss. Rådfør deg med trafikkstasjonen dersom slike endringer skal gjøres.

For busser registrert 1.oktober 1999 eller senere, er det krav om at seter med festepunkter, bilbelter og beltefester skal være dokumentert av bilfabrikanten eller av et uavhengig godkjent laboratorie.

Ved utskifting av sete, anbefales det å montere seter med nakkestøtte.

Det finnes krav om bredde på midtgang, men dette varierer for bussklasser og årsmodeller. Kontakt trafikkstasjonen for mer informasjon om dette.

Busser som er nyere enn 2004 og klassifisert i M3 kl 1 kan ikke bygges om til russebuss, da styrkekravene til buss ble mye strengere

Ståplasser

Ståplasser er godkjent i noen bussklasser. Dette bortfaller som regel etter en ombygging. Ta kontakt med trafikkstasjonen.

For konkret vurdering og svar for en buss, send skriftlig søknad til trafikkstasjonen med beskrivelse av ønskede endringer og ombygginger.

Bil

Det er ikke tillatt å montere langsgående (sidevendte) sitteplasser. Endres den originale innretningen må disse godkjennes på trafikkstasjon.

Sete med beltefeste og belte. Sete med beltefeste og belte. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

For biler registrert 1.oktober 1999 eller senere, er det krav om at seter med festepunkter, bilbelter og beltefester skal være dokumentert av bilfabrikanten eller av et uavhengig godkjent laboratorie. Det er svært viktig at stolen er tilstrekkelig festet i kjøretøyets karosseri.

Ved utskifting av sete, anbefales det å montere seter med nakkestøtte.

Belter

Når sitteplasser i biler og busser endres eller blir montert på en annen plass skal det monteres bilbelter.

Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Hvis dere skal endre antall sitteplasser i kjøretøyet, må dere benytte kjøretøyets originale innfestingspunkter til å feste både belter og seter.  

På biler som er bygget før  1. oktober 1999, er det litt enklere å få godkjent belte- og seteinnfesting. På biler som er bygget etter denne datoen, er det krav om originale bilbeltefester og seteferster eller at det er dokumentert fra fabrikant.

Både i bil og buss skal det brukes standard boltdimensjon 7/16 UNF (11,1 mm) ved innfesting av belte i stol eller gulv. Det er kun denne typen bolter som blir godkjent. Boltene får dere tak i hos de fleste bilforhandlere og bilrekvisitabutikker.

Et sete skal være solid festetFoto: Knut Opeide,Statens vegvesenFestes belte i stolkonstruksjonen må beltet og stolen være beregnet for en slik montering. Stolen må da også være tilstrekkelig festet i gulvets rammekonstruksjon. Festes beltet i bussens gulv, må innfestingen forankres i gulvets rammekonstruksjon, og ikke bare i gulvflata.

Er dere i tvil om hvor eller hvordan du skal feste bilbelter eller seter, ta kontakt med fabrikanten av kjøretøyet.

Fakta

Krav til belter

Er du i tvil om det er krav til 2- eller 3-punktsbelter i bilen eller bussen?

Du kan lese om krav til bilbelter i Kjøretøyforskriften 

Bygging av bar og annet interiør

Buss

Hvis dere skal bygge en bar i bussen, så må dere først søke i forkant, og deretter få den godkjent når den er bygget. Hvis dere skal bygge en bar i bussen, så må dere først søke i forkant, og deretter få den godkjent når den er bygget. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Søknad og godkjenning

Hvis dere har bygget om interiøret i bussen som for eksempel nye bord, ny bar eller satt opp delevegger må bussen vises på trafikkstasjonen for kontroll og godkjenning etter ombyggingen.  Ring og bestill time.

Sikt etter ombygging

Fra førerplassen skal det være god sikt fremover, bakover og til sidene så i dette området kan det ikke bygges. Det er ikke tillatt med folie eller maling på frontruta eller siderutene fremst i kjøretøyet. 

Sjåføren skal kunne se området på innersiden av alle dører.

Løst interiør og skarpe kanter

Løst interiør som høyttalere, tv, kjøleskap, ekstra lys og annet løsøre må ha solide fester for å bli godkjent. Skarpe kanter på bar, løst interiør eller andre konstruksjoner må avrundes eller polstres for å bli godkjent. Alternativet er at gjenstanden med skarpe kanter må fjernes.

Mål i bussen

Andre ting å passe på er at forskriftens mål for midtgang og utganger må overholdes. Takhøyden skal være min. 190 cm i midtgangen. De andre målene vil variere med busstyper og årsmodeller. Det er også mål på hvor langt det skal være mellom sitteplassene.

Les hva det står i forskriften, kapittel 8 om dette

Bil

All ombygging som gjøres på interiøret til en bil eller van må også godkjennes på en trafikkstasjon, men her slipper du å søke på forhånd. Det stilles samme krav til polstring og avrunding av skarpe kanter, og samme krav til solide fester av løst interiør som i buss. 

Tekstiler og materialer

Selv om det kan være fristende å bruke de materialene og stoffene dere synes er finest, er det viktigst å ivareta sikkerheten. Det må ikke brukes tekstiler, malingsprodukter, byggematerialer eller isolasjonsmaterialer som øker brannfaren eller utvikler giftige gasser. 

Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Sjekk gjerne med en møbelforhandler hva som er gode tekstiler å bruke, og prøv å tenne på en liten tekstilprøve for å se om den brenner lett.

Disse materialene blir ikke godkjent brukt i passasjerrommet:

 • Strukturmaling
 • Keramiske fliser
 • Glassbyggesten eller annet glassmateriale
 • Treverk eller trepanel (ved siden av godkjente sitterplasser. En bar i tre som ikke er inntil disse plassene, er ok)
 • Nylonstoffer som plysj eller fuskepels
 • Stein, skifer

Disse materialene er stort sett greie å bruke:

 • Ullstoff
 • Skinn
 • Skai
 • Treverk i rammeverket på f.eks. en bar, men kle den gjerne med plater
 • Plastmaterialer til vegger

På en kontroll blir bruk av materialer og tekstiler sjekket. Dere risikerer å få en mangellapp, eller at kjøretøyet avskiltes på stedet hvis dere har brukt spesielt brannfarlige løsninger.

Ta kontakt med trafikkstasjonen hvis dere er usikre på hva dere kan bruke og ikke bruke.

Elektrisk

Det elektriske anlegget i kjøretøy er på 12 eller 24 volt. Endringer i slike elektriske anlegg kan gjøres av privatpersoner, for så å godkjennes av fagpersoner på trafikkstasjonen. Hvis dere ikke vet hva dere driver med, så overlat dette arbeidet til en fagperson!

Viktig å huske på når det gjelder elektrisk anlegg:

Typisk hjemmelaget løsning. Vær forsiktig med det elektriske i bilen.Typisk hjemmelaget løsning. Vær forsiktig med det elektriske i bilen.Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 • Isoler alle elektriske ledninger for å unngå brannfare.
 • Sjekk faren for overbelastning i det elektriske anlegget. Både ledninger, forsterkere og strømaggregat kan gå varmt og føre til brann.
 • Sjekk at alt ledningsnettet er forsynt med sikringer.
 • Pass på at ledninger og forsterkere ikke er i nærheten av tepper og andre tekstiler i kupeen. Dette kan føre til brann.
 • Ledninger som er koblet på batterier, må ha en sikring så nært batteriet som mulig.

 230 volts anlegg

Skal dere ha et elektrisk anlegg med større kapasitet, for eksempel et 230 volts strømanlegg, skal dette være installert og godkjent av en el. installatør. Etter installering skal dere få en samsvarserklæring som alltid skal ligge i kjøretøyet sånn at erklæringen kan vises frem ved en kontroll.

Vurder om dere ønsker å investere i ekstern varme i kupéen på kjøretøyet. Det vil dere være glade for på kalde netter.

NB! Det er ikke tillatt å bruke et anlegg på mer enn 24 volt under kjøring.

Hvis dere ikke er helt sikre på hva dere driver med, overlat det elektriske til en fagperson.Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Horn

Det er ikke tillatt med flertonet horn i kjøretøy. Bruk av flertonet horn gir gebyr på 500, og gir mangellapp som betyr at dere må vise kjøretøyet på trafikkstasjonen.

Foto: Vanja Kodzoman,Trygg Trafikk

Sjekkliste: innvendig

Når dere bygger om et kjøretøy er det mange ting å huske på. Derfor har vi laget denne sjekklisten som dere kan bruke for å være sikre på at dere har tenkt på alt.

Vi har ikke brukt brannfarlige tekstiler eller materialer i bussen
Vi har brukt el.installatør til strømanlegg på 230 Volt og har samsvarsærklæring som ligger i kjøretøyet til fremvisning ved kontroll
Vi har festet seter og bilbelter på forskriftsmessig måte, godt festet i bærende konstruksjoner
Vi har bygget bar og annet interiør med riktige materialer, og Innredningen er ikke i veien for sjåførens sikt.
Vi har polstret eller rundet av alle skarpe kanter på interiøret i kjøretøyet
Alt av løs innredning (lys, høyttalere, tv, kjøleskap) har solide fester
Vi har ikke flertone-horn
Vi har sikret oss at alle nødutganger er tilgjengelige, og er merket på riktig måte

Utvendig

Å bygge om et kjøretøy er komplisert. Dere må forholde dere til et strengt lovverk som stadig er under endring, og selv om dere følger våre råd er dere ikke garantert å få godkjent ombyggingen av kjøretøyet. Denne nettsiden er ment som en veiledning og er ikke en fasit til ombygging. 

Foto: Knut Opeide,Statens vegvesenFør dere setter i gang med en større ombygging av et kjøretøy må det sendes en søknad til trafikkstasjonen. Denne søknaden må dere beregne 3 ukers behandlingstid på.

Når søknaden er godkjent og dere har bygget om eller endret på kjøretøyet, må det vises på trafikkstasjonen for å bli kontrollert og godkjent. Hvis dere er i tvil om regelverk eller andre ting, kontakt en trafikkstasjon før dere setter i gang med arbeidet.

Større ombygginger ute er f.eks.:

 • bytting av forstilling eller bakstilling
 • innsetting av senkesett
 • Oppsett av krone/takrigg

Henvend dere til den lokale trafikkstasjonen for å få informasjon om hvordan dere søker om og får godkjent ombyggingene.

Materialer utvendig

Det er viktig at maling eller folie på vinduer ikke blokkerer for nødutganger. Det er viktig at maling eller folie på vinduer ikke blokkerer for nødutganger. Foto: Janne Schumann,Statens vegvesen

Det er ikke lov å bruke speil, fliser eller nylonpels utenpå bussen. Vanlig behandling og dekorering av kjøretøyet ved bruk av maling, foliering og spraylakk er greit. Pass på å ikke dekke til nødutganger, frontvindu og sidevinduer som brukes av sjåføren. Her skal det være fri sikt. 

Utvendige lys

Det er kun påbudte lys og andre lys som er lov å montere (f.eks. to ekstra fjernlys) på kjøretøyet som er tillatt under kjøring.

Dette er et eksempel på påbudte lys på buss. Dette er et eksempel på påbudte lys på buss. Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Det vil si at alt annet lys ikke skal være montert på kjøretøyet så lenge kjøretøyet er i bevegelse. Når kjøretøyet står parkert er det lov med annet lys, men dette må fjernes helt før du kjører videre.