Hvis ulykken er ute

Ved personskade, ring nødtelefonen:

  • Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113
  • Brann og større ulykker - 110
  • Politi og redningssentral - 112

Les om hva du skal gjøre hvis dere kolliderer

Les om hva du skal gjøre hvis dere får motorstopp

Tips under kjøring og rulling

Rulling er noe mange russ gjør i løpet av russetida, enten med buss eller bil. Mange russ har med seg småsøsken på rulling med bilen eller bussen. Det er vognkortet som avgjør hvor mange passasjerer kjøretøyet tillater.

Les mer om kjøring og rulling