Hvis ulykken er ute

Ved personskade, ring nødtelefonen:

 • Ambulanse - medisinsk nødtelefon - 113
 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssentral - 112

Les om hva du skal gjøre hvis dere kolliderer

Les om hva du skal gjøre hvis dere får motorstopp

Tips under kjøring og rulling

Rulling er noe mange russ gjør i løpet av russetida, enten med buss eller bil. Mange russ har med seg småsøsken på rulling med bilen eller bussen. Det er vognkortet som avgjør hvor mange passasjerer kjøretøyet tillater.

Les mer om kjøring og rulling

Leie sjåfør til russebuss

Dersom dere skal leie sjåfør til russebussen, er det viktig å:

 • Ha avtale om kjøreoppdrag med sjåføren
 • Betal aldri en sjåfør lønn i kontanter, men ha et ryddig forhold rundt det økonomiske. Betaler dere over kr 10 000,- i kontanter, og sjåføren ikke betaler skatt av pengene, blir dere medskyldige i skatteunndragelse.
 • Be om å få faktura
 • Betale elektronisk via nettbank
 • Be om kvittering

Slik minimerer dere risikoen for å bli lurt.

Les mer om krav til sjåførene når det gjelder blant annet løyve og hviletid.

Tips fra politiet

Som russ vil dere ofte møte på politiet, enten på russetreff eller i kontroller langs veien. Dette vil blant annet politiet ofte kontrollere:

 • Hvor mange det er på bussen
 • Sjåførens førerkort og kjøreseddel
 • Om dere har med mindreårige på rullingen
 • Om aggregatet er i orden og ikke er i bruk under kjøring
 • Støy