EU-kontroll

Alle kjøretøy må EU-godkjennes for å kunne brukes i trafikken. Her kan du lese mer om når ditt kjøretøy skal inn til EU-kontroll.

Forvaltningskontroll/ kjøretøykontroll

Dette er en teknisk kontroll både innvendig og utvendig av kjøretøyet. Denne kontrollen er veldig lik en periodisk kjørekontroll (EU-kontroll), men for å få et Russeoblat kreves det altså en forvaltningskontroll/kjøretøykontroll. 

Bil

Personbiler som blir, eller er eldre enn fire år skal inn til EU-kontroll annethvert år. Det er siste siffer i registreringsnummeret til kjøretøyet som avgjør kontrollmåneden, og kjøretøyet må være godkjent på kontroll innen utgangen av denne måneden. Kjøretøyet kan fremstilles for kontroll inntil fire måneder før opprinnelig visningsmåned. EU-kontroller for bil gjennomføres på godkjente verksted eller på NAF-teststasjoner.

Hvis bilen er avskiltet og ikke har vært EU-godkjent i løpet av de siste 24 månedene, må den EU-godkjennes før den kan registreres og få nye skilter. Er kjøretøyet avregistrert bør du ta kontakt med trafikkstasjonen for å avklare om kjøretøyet skal inn til kontroll.

Buss

Buss og andre kjøretøy over 3.500 kg skal inn til EU-kontroll hvert år. Det er siste siffer i registreringsnummeret til kjøretøyet som avgjør kontrollmåneden, og det må være godkjent på kontroll innen utgangen av denne måneden. EU-kontroll gjennomføres hos godkjent kontrollorgan/verksted.

Hvis bussen er avskiltet må den være godkjent før ny registrering, dersom den ikke har vært godkjent i løpet av de siste 12 måneder. Er kjøretøyet avregistrert bør du ta kontakt med trafikkstasjonen for å avklare om kjøretøyet skal inn til kontroll.

Avregistrerte kjøretøy

Er kjøretøyet avregistrert av offentlige myndigheter, må du som kjøper betale et påskiltingsgebyr før kjøretøyet kan omregistreres og nye skilt utleveres. Skiltene har en leveringstid på cirka tre virkedager.

Ring 02030 for omregistrering eller ta kontakt med din lokale trafikkstasjon.

Fakta

Når skal kjøretøyet på EU-kontroll?

Det er det siste sifferet i registreringsnummeret som avgjør kontrollmåneden, og kjøretøyet må være godkjent på kontroll innen utgangen av denne måneden.

1 = januar

2= februar

3= mars

4= april

5= mai

6= juni

8=august

9=september

0= oktober

7=november

Forsikring

Før dere kan få omregistrert bilen eller bussen dere har kjøpt, må dere tegne forsikring.

Det er ikke alle forsikringsselskaper som vil forsikre kjøretøy som skal brukes som russebil eller russebuss.

Det kan være lurt å be flere selskaper om tilbud på forsikring. Sammenlikn hva du må betale for å forsikre bilen eller bussen, men sammenlikn også egenandel ved skade og andre forhold i forsikringspapirene.

Fakta

Både If og Gjensidige har egne russebilforsikringer.

www.if.no

www.gjensidige.no

Prøveskilt

Prøveskilt skal kun benyttes ved flytting av et kjøretøy eller prøvekjøring. Prøveskilt kan bare brukes på kjøretøy som ikke er registrert.

Prøveskilt kan bare brukes til:

prøveskiltFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 • Flytting av kjøretøy fra et sted til et annet
 • Prøving (i forbindelse med reparasjon eller annet)
 • Kjøring i forbindelse med registrering
 • Kjøring til gratis kontroller ved en Trafikkstasjon

Ved prøvekjøring skal kun eier og fører være i bilen.

Prøveskilt kan ikke brukes til ordinær transport av personer eller gods hvis ikke trafikkstasjonen har gitt tillatelse til dette og skrevet det på kjøreseddelen.

Det er førerens ansvar å forsikre seg om at kjøretøyet er i forsvarlig stand før kjøretøyet brukes med prøveskilt.

Ved kjøp av dagsprøveskilt på trafikkstasjonen utstedes det en kjøreseddel som må medbringes under kjøringen og vises i evt. kontroll. Husk at du må oppgi kjørestrekning.

Gratis kontroll av russekjøretøy

Trafikkstasjoner over hele landet tilbyr gratis kontroll av russens kjøretøy. For russen i Oslo og Akershus gjennomføres kontrollene på ettermiddagen/kveldstid i mars og april på følgende trafikkstasjoner: Jessheim, Drøbak, Billingstad og Risløkka.

Dette undersøkes på en gratis sikkerhetskontroll på trafikkstasjonene:

Gratis kontroll på Jessheim trafikkstasjonGratis kontroll på Jessheim trafikkstasjonFoto: Reidun Sørlie,Statens vegvesen

 

 • Bremser, hjuloppheng og styring
 • Om bilen eller bussen er EU-godkjent
 • At seter og belter er montert etter gjeldene bestemmelser
 • Taklast/takrigg
 • At det er tilstrekkelige med nødutganger, at de kan åpnes som de skal, og at de ikke er sperret
 • At materialer benyttet innvendig i kjøretøyet ikke øker brannfaren
 • Skarpe gjenstander og kanter/innredning
 • Kjøretøyets elektriske anlegg
 • Et el. Installasjon (230 volt) er godkjent av autorisert installatør og at samsvarserklæring foreligger
 • At det ikke er installert ulovlig horn

Trenger dere tips til hvordan dette gjøres riktig, finner dere all informasjon under Ombygging.

 

Dersom det er store feil eller mangler vil dere få en mangel-lapp, i verste fall kjøreforbud. Eier av kjøretøyet er da ansvarlig for å utbedre manglene, og komme tilbake til trafikkstasjonen for ny godkjenning av kjøretøyet.

Her finner dere informasjon om gratis kontroll av russebiler og -busser.

Oblatordning for russ

Russekjøretøy som er godkjent på gratiskontroll får et oblat. Oblatet plasseres i kjøretøyets vindu, og er et tegn på at russbussen/russebilen har vært gjennom og godkjent på kontroll etter ombygging.

Kjøretøy med oblat vil normalt ikke bli utsatt for teknisk kontroll i russetiden, med mindre det er åpenbart at kjøretøyet er endret etter godkjenning. Et slikt forhold vil kunne medføre at oblatmerket inndras og/eller at kjøretøyet får kjøreforbud frem til utbedringer er gjennomført og godkjent på trafikkstasjonen.

Ved utekontroll vil kjøretøy uten russeoblat normalt bli underlagt en teknisk kontroll ut over en brukskontroll.

Foto: Knut Opeide,Statens vegvesen

Sjekkliste registrering og godkjenning

Har dere husket alt?

Her har dere en sjekkliste som dere kan bruke for å sikre at dere har husket alt:

Kjøretøyet er EU-godkjent
Vi er klar over tidspunkt for neste EU-godkjenning
Feil og mangler ved kjøretøyet er utbedret av et godkjent verksted
Vi har nytt vognkort til kjøretøyet med riktig eier, og vi har skilt til kjøretøyet
Forsikring er anskaffet
Dersom vi skal bygge om kjøretøyet er vi klar over at vi må inn på trafikkstasjonen for å lå kjøretøyet godkjent på nytt
Omregistrering er gjennomført