Stoler dere på eier?

Når dere skal kjøpe bil eller buss til bruk i russetida kan det være vanskelig å avgjøre om bussen er i god stand. Derfor bør dere ha med en mekaniker eller fagperson til å hjelpe dere se etter slitasje, feil eller mangler på kjøretøyet.

Se starten av Statens vegvesens russebussfilm for å finne ut hva dere må tenke på før dere kjøper buss: 

Rettighetshaver: Statens vegvesen

 

Det er smart å ha med en fagperson for å vurdere kjøretøyets tekniske stand:

  • Få fagpersonen til å se på kjøretøyets motor, og vurdere denne, slik at dere ikke får noen overraskelser på kontroll. Både motor og girkasse er svært kostbart å skifte eller reparere, spesielt på buss.
  • Husk å vurdere om det kreves store innvendige ombygginger av kjøretøyet før dere kjøper det. Ved ombygging av kjøretøyet, må det søkes om ombygging, og kjøretøyet må vises og godkjennes på en trafikkstasjon etter ombyggingen. Ombygging kan både være tidkrevende og kostbart å få godkjent. Les mer om dette under ombygging
  • Hvis du kjøper buss som har sidestilte seter eller krone må dette være godkjent fra før. Ellers må fabrikant godkjenne, noe som kan være tidkrevende og kostbart. Er krona i dårlig stand kan det stilles krav om at den fjernes.
  • Husk at dere kan ikke forvente å få en standard på kjøretøyet som tilsvarer prisen dere har betalt. Brukte kjøretøy selges som de er.

 

Prøvekjør

Det er også viktig at dere prøvekjører kjøretøyet. Det kan være med å avdekke feil eller mangler. Dersom dere ikke har førerkort godkjent for kjøretøy over 3.500 kg må dere ha med en sjåfør med førerkort i riktig kjøretøyklasse.

Krav til sjåfører av kjøretøy over 3.500 kg kan dere lese mer om her. 

 

Kjøpstest

NAF tilbyr kjøpstest av biler. Bestill kjøptstest av din russebil her.

NAF tar ikke kjøpstest av busser. Kjøpstest for busser kan gjøres hos merkeforhandler.

 

Betaling

Ikke betal på forskudd. Betal når avtalen om kjøp er signert. Ofte vil selger kreve sikkerhet. Da kan dere eventuelt gjøre en avtale med selger om at en mindre prosentandel av kjøpssum betales ved kontraktsignering (depositum), og det resterende beløpet ved overtakelse.