Ombygging av russebil og russebuss

Å bygge om et kjøretøy er komplisert. Dere må forholde dere til et strengt lovverk som stadig er under endring, og selv om dere følger våre råd er dere ikke garantert å få godkjent ombyggingen av kjøretøyet. Denne nettsiden er ment som en veiledning og er ikke en fasit til ombygging. 

Før dere setter i gang med en større ombygging av et kjøretøy må det sendes en søknad til trafikkstasjonen. Denne søknaden må dere beregne 3 ukers behandlingstid på.

Når søknaden er godkjent og dere har bygget om eller endret på kjøretøyet, må det vises på trafikkstasjonen for å bli kontrollert og godkjent. Hvis dere er i tvil om regelverk eller andre ting, kontakt en trafikkstasjon før dere setter i gang med arbeidet.

Jente jobber på bussFoto: Knut Opeide,Statens vegvesen

 

Større ombygginger er f.eks:

  • bytting av forstilling eller bakstilling
  • innsetting av senkesett
  • endring av antall sitteplasser
  • flytting eller utskifting av seter
  • bygging av bar, bord, delevegger eller omgjøring av bussens interiør på annen måte

Henvend dere til den lokale trafikkstasjonen for å få informasjon om hvordan dere søker om og får godkjent ombyggingene.