Trafikksikker russetid

 

 

Foto: Siri Persheim Kola,Trygg Trafikk

For Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk er det viktig at dere har en trafikksikker russetid. For å få til det krever det en innsats både fra oss og fra dere.

Her kan dere lese våre tips og anbefalinger som kan sikre dere en trafikksikker russetid med feiring i fokus.