Temadager på skolen

Politiet og Statens vegvesen kan komme på deres skole og holde en temadag for russen.  

Temadagen har som mål å gi dere nyttig informasjon som dere kan bruke før og under russetiden. 

Statens vegvesen kan gi nyttig informasjon om ombygging av russebusser og russebiler.Statens vegvesen kan gi nyttig informasjon om ombygging av russebusser og russebiler.Foto: Janne Schumann,Statens vegvesenStatens vegvesen snakker om ombygging av russebusser og russebiler, og regelverket som dere må følge hvis dere bygger om russebussen eller russebilen. I tillegg får dere også informasjon om når det er gratis kontroller av russekjøretøy på deres lokale trafikkstasjon.

Det er ofte mange av dere som har spørsmål til Politiet om hva som er lov og ikke i russetida. Foredraget til Politiet gir dere svar på nettopp dette. 

Vi anbefaler også at helesøster blir invitert til en slik dag.

Sitter du i russestyret er det viktig at dato for temadag avklares med skolens ledelse.

 

Ta kontakt med Trygg Trafikk Akershus og Oslo for spørsmål og booking av temadag. 

Send e-post til hovedkontor@tryggtrafikk.no og merk e-posten "Temadag russ Oslo og Akershus".