Russeseminar

Hver høst arrangerer Akershus fylkeskommune, Trygg Trafikk, Statens vegvesen og Politiet et gratis seminar for alle russestyrene og skoleledere i Oslo og Akershus.

Målet er å gi russestyrene og skolens lærere/administrasjon et grunnlag for å jobbe mot en trafikksikker russetid. Seminaret er et bidrag til russestyrenes arbeid med å legge til rette for en positiv russefeiring som ikke går på bekostning av helse, skolearbeid, medelever, foresatte og nærmiljø.

Invitasjonen ble sendt ut til skolene i oktober. Vi oppfordrer alle skoler til å sende en fra administrasjonen eller en lærer sammen med to eller flere representanter fra russestyret for å delta på dette seminaret. Lunsj er inkludert.